Xuân tới e rằng xa mãi...Hương...
18/12/2020
Xuân tới e rằng xa mãi...Hương vị nước mắm Nhatrang Châu Sơn
LẠNH VỀ CÀNG THÊM THƯƠNG...
29/11/2020
....Mắm phản ánh sản vật đặc trưng từng địa phương dọc theo đất nước như : Mắm sò, Mắm Rươi ở Nam Ô, mâm cá Dảnh ở xứ Quảng, mắm cơm than Phú Yên, mắm...
Nước mắm cá đồng - Một thời mở...
19/11/2020
Nước mắm cá đồng - thứ nước mắm một thời mở cõi phương Nam rồi sẽ chỉ còn trong ký ức...
Người ơi đông về !
04/11/2014
Người ơi đông về !
Cú vẩy đuôi của con Voi.
07/11/2017
Ầm ào vào khoảng 5h 30 tảng sáng ngày 4/10 là lúc mà cuộc tổng công kích của IS-12 vào Tổng hành dinh 48 Tân Hải Nươc Mắm Châu Sơn. và các CSSX...


Đêm qua ai ngủ bên chồng 
Chắc đâu có  biết mùa đông đã về
Đông về êm đến đê mê
Ngọt buông lơi vãi êm tê giấc nồng
 Đêm nay em nằm bên chồng.
Có thương phận má hồng đông chưa…chồng?  

 Đêm qua ai ngủ bên chồng
 Mần răng biết được mùa đông đã về
Lạnh về mắm chấm hao ghê
Châu Sơn hoài nhớ mắm quê xứ Trầm
Khó quên hương vị mặn đằm
Ai qua nhớ  ghé mua dùm với  nghe !
*
Mắm Châu Sơn
 
>